Altistumisen raja-arvot

Altistusrajat lasketaan työkalun tärinätason ja päivittäisen altistumisajan yhdistelmänä. Esim. tuotetta 5m/s² tärinäarvolla voi käyttää korkeintaan 2 tuntia/päivä, jolloin saavutetaan EAV-arvo ja korkeintaan 8 tuntia/päivä ELV-arvon saavuttamiseksi..

Toiminta-arvo = Exposure Action Value (EAV) – päivittäinen tärinäaltistus A(8) = 2.5m/s²

Jos päivttäinen tärinäaltistus A(8) on alle 2.5m/s² on riski suhteellisen alhainen eikä ole tarvetta toimenpiteisiin

Raja-arvo = Exposure Limit Value (ELV) – päivittäinen tärinäaltistus A(8) = 5.0m/s²

Jos käytetään useita työkaluja, on altistumisarvot yhdistettävä:

Kokonaisaltistus on siten työtehtävien yhteisarvo

Toimenpiteet, joihin sinun on ryhdyttävä

Työntekijän toimenpiteet

 • Raportoi kaikista HAV-havainnoista – pistely, kipu, sormenpäiden tunnottomuus, rannekipu, alentunut puristuskyky.
 • Käytä oikeaa työkalua sovelluksen mukaan.
 • Harkitse muita vaihtoehtoja työn suorittamiseksi tai kierrätä työtä toisen kanssa, jos mahdollista.
 • Käytä hanskoja.

Työnantajan toimenpiteet

 • Järjestä koulutusta ja informaatiota
 • Informoi työntekijöitä työturvallisuudesta
 • Eliminoi tai vähennä tärinäriskejä.
 • Arvioi mahdolliset tärinäriskit säännöllisesti.
 • Varmista sopivien turvavarusteiden saatavuus
 • Hanki työtehtävän edellyttämät oikeat työkalut.
 • Hanki tietoja terveydestä ja turvallisuudesta