Usein esitetyt kysymykset

Käsiin ja käsivarsiin kohdistuvaa tärinää, mikä aiheuttaa:
 • Valkosormisuutta
 • Rannekanavaoireyhtymää
 • Ongelmia tukirangassa, lihaksissa ja hermoradoissa
 • Säännöllinen ja toistuva altistuminen korkeille tärinätasoille voi johtaa pysyvään vammaan.
 • Tämä on hyvin todennäköistä, jos työskentely tärisevillä työkaluilla tai tärinää tuottavissa prosesseissa on osa henkilön säännöllistä työtä. Satunnainen altistuminen ei todennäköisesti aiheuta vammoja, vaikka henkilöiden joilla on esim. Raynaudin tauti tulee välttää altistumista.
Vaikutukset:
 • Valkosormisuus
 • Tuntoaistin menetys
 • Tunnottomuus ja pistely
 • Tarttumiskyky (ote)
On satoja erilaisia työkaluja ja varusteita, jotka voivat altistaa käyttäjät korkeille HAV-tasoille (HAV = käden/käsivarren tärinä). Seuraavassa joitakin yleisimmistä:
 • moottorisahat;
 • murtovasarat;
 • iskuporakoneet;
 • käsinpidettävät kulmahiomakoneet;
 • käsinpidettävät hiomakoneet;
 • mutterivääntimet;
 • penkkihiomakoneet;
 • pora- ja piikkausvasarat;
 • moottorikäyttöiset ruohonleikkurit;
 • trimmerit;
 • oksasakset;
 • vetopuristimet.

Työkalunvalmistavat pyrkivät yleisesti vähentämään tuotteidensa tärinätasoa, joten uudet työkalut ja koneet toimivat todennäköisesti vähemmällä tärinällä kuin vanhemmat tuotteet. Saat maksimihyödyn näistä parannuksista noudattamalla periaatetta, että aina uusittaessa konekantaa hankit sopivimman varustuksen.

DEWALT on ylpeä innovaatioistaan ja siksi sen poravasara- ja myös monien muiden tuotteiden valikoima on yksi markkinoiden ajanmukaisimmista. Keskittymällä tärinän kontrollointiin (AVC, Active Vibration Contol) osoittaa DEWALTIn tuotevalikoima saatavissa olevien tuotteiden alhaisimpia tärinäarvoja.

Koskien suurinta osaa laitteistoista velvoittaa laki valmsitajat noudattamaan seuraavaan:

 • Suunnittelemaan ja rakentamaan laitteita, jotka aiheuttavat minimiriskin tärinävaurioihin;
 • informoimaan tärinäriskeistä;
 • informoimaan tärinätasoista;
 • antamaan ohjeita varusteiden käytöstä tärinäriskien välttämiseksi
Sinun tulee:
 • arvioimaan työntekijöiden terveysriskit ja suunnittelemaan niiden kontrolloinnin
 • käsittelemään riskiin altistusta
 • varustamaan henkilökunnan sopivilla varusteilla;
 • ylläpitämään varusteita oikein;
 • antamaan työntekijöille informaatiota ja koulutusta terveysriskeistä ja työkalujen turvallisesta käytöstä;
 • järjestämään terveydentilan seurantaa työntekijöille, mikäli riskejä ei voida täydellisesti eliminoida;
 • toimittamaan raportteja valvoville viranomaisille työntekijöiden mahdollisista HAV-tapauksista;
 • konsultoimaan työsuojeluvaltuutetun tai henkilöstön edustajan kanssa tärinän käsittelyä
Työkalun toimittajan dokumentaation tulisi varoittaa mahdollisista tärinäriskeistä. Voit myös itse tarkistaa käytetäänkö käsikäyttöisiä sähkötyökaluja, käsin ohjattavia tai käsisyöttöisiä koneita säännöllisesti ja mikäli käytetään käytetäänkö päivittäin.

Mikäli käytetään, on työntekijöilläsi todennäköisesti riski. Myös kun työntekijät käyttävät täriseviä työkaluja ja koneita vähemmän kuin mainitut ajat, voi heillä olla riski ja sinun tulisi säännöllisesti (vähintään joka 6. kuukausi) kysyä työntekijöiltä, onko heillä mahdollisia HAV-oireita. Tässä muutamia kysymyksiä, joita sinun tulisi esittää:

 • Ovatko sormesi menneet valkoisiksi altistuttuaan kylmälle?
 • Onko sormissasi pistelyä tai puutumista käytettyäsi täriseviä työkaluja?
 • Onko sinulla lihas- tai nivelongelmia käsissä tai käsivarsissa?
 • Onko sinulla vaikeuksia nostaa pieniä esineitä, kuten ruuveja tai nauloja?

Jos vastaus johonkin näistä kysysmyksistä on “kyllä” on työntekijälläsi mahdollisesti HAV-riski. Sinun tulisi ohjata työntekijäsi lääkäriin ja ryhtyä toimenpiteisiin altistamisen alentamiseksi.

Työsuojelupiireistä ja työterveyslaitokselta saa lisätietoja tuotteiden turvallisesta käytöstä ja voimassa olevista määräyksistä.

On monia asioita, joita voit tehdä. Monet näistä eivät edes maksa paljon ja voivat parantaa tuottavuutta ja laatua, kuten:
 • Selvitä mahdollisuudet vaihtoehtoisiin työtapoihin, mitkä voivat vähentää tärisevillä työkaluilla tehtävää työmäärää
 • Varmista, että työntekijäsi käyttävät kuhunkin työkaluun sopivimpia työkaluja (epäsopivan työkalun käyttö voi pidentää työaikaa tai täristä enemmän)
 • Minimoi kunkin henkilön työkalua kohden käyttämä työaika kierrättämällä työtehtäviä
 • Jaksota työjaksot lyhyemmiksi ja jaa jaksot eri työntekijöille
 • Säädä työympäristöä niin, että huonoja asentoja vältetään (voi aiheuttaa jännitteitä käsiin ja käsivarsiin)
 • Rakenna telineitä materiaalin tai työkalun pitämiseksi
 • Ylläpidä työkaluja valmistajan ohjeiden mukaan välttääksesi tärinän lisääntymistä, kuten:
 • vaihda tärinäpitimet ennen kuin ne ovat loppuunkuluneet
 • varmista, että pyörivien osien tasapaino tarkistetaan ja että ne korvataan tarvittaessa
 • pidä työkalut terävinä
 • Hae alasi jäjestöistä tietoja parhaista sovelluksista
 • Hae tietoja vamistajalta varusteiden turvallisesta käytöstä
 • Etsi vaihtoehtoisia suorittamistapoja töihin, joissa käytetään erityisen paljon täriseviä työkaluja vähentääksesi tärisevien työkalujen käyttöä
 • Koneellista tai automatisoi töitä tai muuta työtapoja.
 • Kysy valmistajilta ehdotuksia löytääksesi tuottavimmat ja vähiten tärinää aiheuttavat työkalut kuhunkin työtehtävään.
 • Pyydä työkaluntoimittajaa ottamaan huomioon työkalun paino (esim. kiristimet tai tasaimet), jotta käyttäjä voi vähentää otetta tai syöttönopeutta.
Työntekijöiden tulee tietää vahingonvaarosita ja siitä, mitä heidän tulisi tehdä riskin pienentämiseksi
 • mahdolliset aiheuttajat käden/käsivarren tärinälle
 • käden/käsivarsitärinän terveysvaikutukset
 • riskitekijät (esim. korkeat tärinätastot, päivittäinen/säännöllinen altistuminen)
 • miten havaita ja raportoida vamman oireista
 • tavat minimoida riski, mukaan lukien:
 • työtapojen muuttaminen tärinäaltistumisen alentamiseksi
 • varusteiden oikea valinta, käyttö ja ylläpito
 • miten käyttää työkaluja puristusvoiman ja jännitteen alentamiseksi
 • Hyvän verenkierron ylläpitäminen työssä esim. pysytteleminen lämpimänä, sormien verytteleminen ja tupakoimattomuus

Konsultoi terveysviranomaisten ja työterveyshuollon kanssa harjoitusohjelmasta ja informaatiosta.

Lainsäädäntö:

Mikäli on olemassa riski tärinäaltistukselle, vaatii se työntantajaa:

 • Arvioimaan altisustasot
 • Vähentämään altistuksen minimiin
 • Antamaan tietoa ja koulutusta
 • Järjestämään terveystarkastukset ja vähentämään altistusta
 1. Ristkialttiina on 25 milj. ihmistä
 2. Yli 5 milj. alttiina vaarallisille HAV-tasoille
 3. Miljoona ihmistä kärsii pitkälle kehittyneistä oireista
 4. Vuosittaiset kustannukset Pohjoismaissa € 400 milj.
 5. Vuosittaiset kustannukset Euroopan taloudelle ovat € 5 miljardia?
Tarkoitus on vähentää ylialtistumisen aiheuttamia vammoja, jotka ovat aiheutuneet sähkötyökalujen ylenmääräisestä käytöstä
 • Työntekijät metallinvalmistuksessa
 • Ylläpitoasentajat
 • Puusepät ja kirvesmiehet
 • Sähkömiehet
 • Putkimiehet
 • Rakennusmiehet
Määrittelemällä kullekin tärinää aiheuttavalle laitttelle sallittavat tasot

Tärinämittauksen yksikkö on

m/s²

Exposure Action Value (EAV) < 2.5m/s² päivittäinen altistus
TURVALLINEN KÄYTTÖ

Exposure Limit Value (ELV)=< 5m/s² päivttäinen altistus
VAATII ARVIOINTIA

Exposure Limit Value (ELV)=> 5m/s² päivittäinen altistus (ELV)
Käyttöaika on rajoitettu riippuen tärinätasosta

 
m/s² = 
 X² + Y² + Z²

Vektorisumma X,Y & Z

2002/44/EC vaatii tätä standardia