KÄYTTÖEHDOT

 

Tervetuloa DEWALT.fi -verkkosivuille, joita ylläpitää DEWALT Industrial Power Tool Company Limited (rekisterinumero SC14586), jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa: Migvie House, North Silver Street, Aberdeen. AB10 1RJ, Scotland. DEWALT.fi -verkkosivujen käyttösi on näiden ehtojen alaista. Lue ehdot huolellisesti. DEWALT Industrial Power Tool Company Limited, sen emoyhtiö, tytäryhtiöt ja konserniin kuuluvat yhtiöt toimittavat DEWALT.fi ja DEWALTiin liittyvään dewalt.eu verkkosivustoon liittyviä palveluita näiden ehtojen pohjalta.

 

1. SOPIMUS

Sovellettavassa lainsäädännössä ja näissä Käyttöehdoissa säännellään näille verkkosivuille pääsy ja niiden käyttäminen ja niillä oleva tieto, aineisto, tuotteet ja palvelut, jotka niiden kautta on saatavilla. Käyttämällä näitä verkkosivuja suostut näihin Käyttöehtoihin, jotka muodostavat laillisesti sitovan sopimuksen. Mikäli et tähän suostu, pidättäydy käyttämästä näitä verkkosivuja. Me voimme muuttaa näitä Käyttöehtoja aika ajoin ilman erillistä ilmoitusta. Viimeisimmät Käyttöehdot päivitetään verkkosivuille ja sinun tulisi aina tarkistaa nämä ehdot ennen verkkosivujen käyttöä varmistaaksesi, että olet selvillä voimassa olevista Käyttöehdoista. Jos et pääse Internetin kautta Käyttöehtojen verkkosivuille, voimme toimittaa sinulle viimeisimmät Käyttöehdot sähköpostitse pyynnöstäsi. PÄÄSY NÄILLE VERKKOSIVUILLE (TAI NIIDEN OSAAN) TAI NÄIDEN VERKKOSIVUJEN SISÄLTÄMIEN TIETOJEN, AINEISTON, NIIDEN VÄLITYKSELLÄ TOIMITETTUJEN TUOTTEIDEN, TAI PALVELUIDEN (TAI NIIDEN OSAN) KÄYTTÖ, EI OLE TARKOITETTU JA ON KIELLETTY MIKÄLI PÄÄSY TAI KÄYTTÖ RIKKOO SOVELLETTAVAA LAKIA TAI SÄÄNNÖKSIÄ.

2. ALAIKÄISET

Tämä verkkosivusto on liiketoiminta- ja kaupallinen verkkosivusto. Näin ollen sitä ei ole tarkoitettu lapsille eikä alaikäisille.

3. TUOTTEET JA PALVELUTIEDOT

Näillä verkkosivuilla olevia viittauksia tietoihin, aineistoon ja tuotteisiin sovelletaan tietoon, aineistoon, tuotteisiin ja palveluihin ainoastaan niissä valtioissa tai lainkäyttöalueilla, joiden osalta näin on nimenomaisesti mainittu, ellei toisin ole todettu. Mikään näillä verkkosivustoilla ei merkitse tarjousta tuotteidemme eikä palveluidemme ostoon tai myyntiin millään lainkäyttöalueella. Tämä verkkosivusto on tarkoitettu vain informaatiotarkoituksiin.

4. YKSITYISYYS JA SUOSTUMUS TIETOJEN SUOJAAMISEEN

Hyväksymällä nämä Käyttöehdot, myönnät lukeneesi ja olet lukenut ja ymmärtänyt Yksityisyydensuojakäytäntömme ja suostut niihin. (KLIKKAA TÄSTÄ PÄÄSTÄKSESI YKSITYISYYDENSUOJAKÄYTÄNTÖÖMME). Henkilötietoja lukuunottamatta kaikki meille toimittamasi materiaali on, ja sitä tullaan käsittelemään, ei-salassapidettävänä ja ei-luottamuksellisena. Välittämällä mitä tahansa henkilökohtaista tietoa meille, sinä nimenomaisesti annat meille luvan levittää ja/tai käyttää sellaista tietoa mihin tahansa lailliseen tarkoitukseen, mikä on eritelty Yksityisyydensuojakäytännössämme. Lähettämällä tai välittämällä mitä tahansa laitonta, uhkaavaa, kunniaa loukkaavaa, herjaavaa, säädytöntä, pornografista tai rienaavaa materiaalia, mikä voi olla osana tai rohkaista sellaiseen, mitä voidaan pitää rikollisena tai minkä tahansa lain rikkomuksena on ankarasti kielletty. Varaamme oikeuden tarkkailla kommunikointiasi meidän kanssamme postitse, faksitse, sähköpostitse tai millä muulla välitystavalla tahansa laaduntarkkailun, turvallisuuden ja muiden liiketoiminnallisten tarpeiden vuoksi. Edellä mainitusta huolimatta kaikki meille näiden verkkosivujen kautta toimitetut henkilötiedot käsitellään Yksityisyydensuojakäytäntömme mukaisesti.

5. OMISTAJUUS

Ellei muuta ole mainittu, tämä verkkosivusto, sen ulkoasu, teksti, sisältö, valikoima ja järjestys, organisaatio, grafiikka, suunnittelu, yhdistäminen, magneettinen käännös, digitaalinen muunnos ja muut asiat jotka liittyvät tähän verkkosivustoon (“Elementit”) on suojattu sovellettavan tekijänoikeuslainsäädännön, tavaramerkkilainsäädännön ja muiden yksinoikeuksien (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen immateriaalioikeuksiin) alaisia ja ne ovat DEWALTin omaisuutta tai sillä on oikeus käyttää niitä ja ne on suojattu tekijänoikeus- ja tavaramerkkilaeilla. Elementin liittäminen näille verkkosivuille ei muodosta kyseiseen Elementtiin liittyvistä oikeuksista luopumista. Ette saa mitään omistusoikeuksia tämän verkkosivuston kautta tarkastelemiinne Elementteihin. Ellei muuta ole mainittu, mitään näistä Elementeistä ei voi käyttää, kopioida, toisintaa, jakaa, ladata, modifioida, näyttää, postittaa tai välittää millään tavalla tai välineellä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen elektroniset ja mekaaniset välineet, valokopiointi, äänittäminen tai muuten ilman kirjallista lupaamme. Myönnämme luvan siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä laillisesti päästä ja käyttää tätä verkkosivustoa ja/tai siellä olevaa tietoa, aineistoa, tuotteita ja/tai palveluita esittääksenne, ladataksenne, arkistoidaksenne ja tulostaaksenne kovalevylle osia tästä verkkosivustosta edellyttäen, että et muokkaa Elementtejä ja että sinulle ei luovuteta Elementteihin liittyviä tekijänoikeuksia tai mitään niihin liittyviä immateriaalioikeuksia. Tämä lupa päättyy automaattisesti rikkoessanne mitä tahansa näistä Käyttöehdoista.

6. TAVARAMERKIT

DEWALT® logo, kaikki tuotenimet (mukaan lukien merkit, rajoittumatta GUARANTEED TOUGH™, EXTREME™, SERIES 20™, SERIES 40™, SERIES 60™ ja keltamusta-väri), verkkosivujen kaikki otsikot, kaikki tilaustyönä tehdyt grafiikat, kaikki painikeikonit, kaikki tavaramerkit, palvelumerkit ja logot, mitkä esiintyvät tällä verkkosivustolla, ellei muuta ole mainittu ovat DEWALTin palvelumerkkejä, tavaramerkkejä ja/tai ulkoista ilmiasua ("Merkit"). Kaikki muut verkkosivustolla esitetyt, viitatut tai muutoin mainitut tavaramerkit, tuotenimet, yhtiönimet, logot, palvelumerkit ja/tai mainittu ulkoinen ilmiasu ovat niiden omistajien omaisuutta. Suostutte olemaan esittämättä tai käyttämättä Merkkejä millään tavalla ilman kirjallista lupaamme. Suostutte olemaan esittämättä tai käyttämättä tavaramerkkejä, tuotenimiä, yhtiön nimiä, logoja, palvelumerkkejä ja/tai muiden omistajien ulkoisia ilmiasuja ilman sellaisten omistajien kirjallista lupaa. Merkkien, tuotenimien, yhtiönimien, logojen, palvelumerkkien ja tai ulkoisen ilmiasun tai minkään muun tähän sisältyvän muun materiaalin käyttö on ehdottomasti kielletty ellei sitä ole erikseen nimenomaisesti sallittu.

7. HYPERLINKKEJÄ KOSKEVA VASTUUNRAJOITUS

Tämä verkkosivusto voi sisältää linkkejä ja/tai mainoksia muille meidän ylläpitämillemme verkkosivustoille sekä niiden lisäksi linkkejä sellaisten yritysten ja henkilöiden ylläpitämille verkkosivuille, jotka eivät ole sidoksissa meihin (“kolmannen osapuolen verkkosivusto”). Kolmannen osapuolen mainos tai linkki kolmannen osapuolen verkkosivustolle ei tarkoita, että hyväksymme, tuemme tai suostumme mihinkään vastuuseen tämän kolmannen osapuolen verkkosivustosta, sen sisällöstä tai käytöstä tai tuotteiden tai palveluiden käytöstä, jotka ovat saatavilla sellaisen kolmannen osapuolen verkkosivuston kautta. Emme ole vastuussa toimenpiteistä, sisällöstä, tarkkuudesta, ilmaistuista mielipiteistä, yksityisyyskäytännöistä, tuotteista tai palveluista, joita välitetään näiden linkkien kautta tai jotka ovat saatavilla näistä lähteistä tai jotka ilmaantuvat tällaisen kolmannen osapuolen verkkosivustolla, tai mistään suorasta tai epäsuorasta vahingosta tai menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet tai joiden on väitetty aiheutuneen tällaisen kolmannen osapuolen verkkosivuston käytöstä. Me emme tutki, valvo emmekä tarkista tällaisen kolmannen osapuolen verkkosivujen tarkkuutta, pätevyyttä tai yhdenmukaisuutta sovellettavaan lakiin tai määräyksiin. Emme takaa mitään, tai anna minkäänlaisia takuita verkkosivustoista, joille voitte päästä tämän verkkosivuston kautta, sen sisällöstä tai tuotteista ja/tai palveluista, jotka ovat saatavilla näiden verkkosivustojen kautta. Jos päätätte lähteä verkkosivuiltamme ja siirtyä näille muille verkkosivustoille, teette sen omalla riskillänne. Tällaisten verkkosivujen kaikki säännöt, käytännöt (mukaan lukien yksityisyydensuojakäytännöt) ja tällaisten verkkosivustojen toimintatavat koskevat teitä.

8. LINKIT MUILTA VERKKOSIVUSTOILTA

Mikä tahansa linkki tähän verkkosivustoon ilman kirjallista lupaamme on kielletty. Huolimatta luvasta linkittyä tälle verkkosivustolle, linkitys mille tahansa muulle kuin kotisivulle on kielletty. Henkilöt, jotka tarjoavat pääsyn tälle verkkosivustolle toisen verkkosivuston linkin kautta ovat yksinomaan vastuussa sisällöstä, tarkkuudesta, ilmaistuista mielipiteistä, yksityisyyskäytännöstä, tuotteista tai palveluista, jotka on saatu lähteenä olevalta verkkosivustolta tai mistä tahansa esityksestä tai vaikutelmista koskien DEWALTia. Antamamme valtuutus linkittää tälle verkkosivustolle on annettu ilman mitään vastuuvelvollisuutta suhteessa sellaisiin linkkeihin ja me täten kieltäydymme mistään sellaisesta vastuusta. Varaamme oikeuden peruuttaa valtuutuksen linkittää tälle verkkosivustolle milloin tahansa mistä tahansa syystä. Kenellä tahansa, joka tarjoaa pääsyn tälle verkkosivulle tai siihen liittyvää tietoa joko linkin kautta tai muuten on vastuussa saattamaan nämä Käyttöehdot sellaisen henkilön tietoon, joka saa pääsyn näille verkkosivuille tai niihin liittyvää tietoa. Sellaisen laiminlyönti ei saata meitä vastuuseen.

9. EI TAKUITA

TÄMÄ VERKKOSIVUSTO TARJOTAAN ”SELLAISENA KUIN SE ON”, ILMAN MITÄÄN TAKUITA. SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMISSA RAJOISSA, DEWALT, SEN TYTÄRYHTIÖT, PALVELUIDEN TUOTTAJAT JA LISENSSINANTAJAT EIVÄT ANNA MITÄÄN SUORIA, EPÄSUORIA, LAKIPERUSTEISIA TAI MUITA TAKUITA. RAJOITTAMATTA EDELLÄ MAINITTUA, DEWALT, SEN TYTÄRYHTIÖT, PALVELUNTUOTTAJAT JA LISENSSINANTAJAT EIVÄT VAKUUTA JA ANNA TEILLE TAI YHTIÖLLENNE (A) KAUPALLISIA TAKUITA, TAKUUTA SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, TAKUUTA OMISTUSOIKEUKSISTA TAI LOUKKAAMATTOMUUDESTA; (B) TAKUITA LIITTYEN VIIVÄSTYMISIIN, KESKEYTYKSIIN, VIRHEISIIN TAI LAIMINLYÖNTEIHIN TÄMÄN VERKKOSIVUSTON TAI SEN OSIEN TOIMINNASSA; (C) TAKUITA LIITTYEN TÄMÄN VERKKOSIVUSTON VÄLITTÄMISEEN TAI TOIMITTAMISEEN TAI SEN SAATAVUUDESTA TIETTYNÄ AIKANA TAI PAIKKASSA; (D) TAKUITA LIITTYEN KÄYTTÖÖN; VOIMASSAOLOON, TARKKUUTEEN, TAI LUOTETTAVUUTEEN, TAI TÄMÄN VERKKOSIVUSTON LOPPUTULOKSIIN TAI MIHINKÄÄN TIETOON, MIKÄ ON JULKAISTU TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA; JA (E) TAKUIHIN LIITTYEN VERKKOSIVUSTOIHIN, JOILLE TÄMÄ VERKKOSIVUSTO ON LINKITETTY. Teidän velvollisuutenne on arvioida (tai hankkia ammatillista apua) kaiken tällä verkkosivustolla tai siihen linkitetyllä verkkosivulla olevien tietojen, esitysten, mielipiteiden ja muiden materiaalien oikeellisuus ja kokonaisuus. Jotkin oikeusjärjestykset eivät salli tiettyjä takuita koskevia vastuuvapauslausekkeita tai takuiden poissulkemisia. Sen mukaisesti joitakin yllä olevista vastuuvapauslausekkeista ei sovelleta sinuun. Emme poissulje tai rajoita vastuuta kuolemasta tai henkilökohtaisesta vammautumisesta, mikä on aiheutunut huolimattomuudesta tai petollisesta viettelystä. Tämä ei siten vaikuta lakisääteisiin oikeuksiinne kuluttajana.

10. VASTUUNRAJOITUS

SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMISSA RAJOISSA SULJEMME TYÖNTEKIJÖIDEMME, AGENTTIEMME, TOIMITTAJIEMME JA TOIMEKSISAAJIEMME PUOLESTA KAIKEN VASTUUN KOSKIEN KAIKENLAISIA TAPPIOITA JA KULUJA RIIPPUMATTA NIIDEN PERUSTEESTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, SUORAT, EPÄSUORAT, ERITYISET, RANGAISTUSLUONTEISET VÄLILLISET VAHINGOT, KÄYTTÖTAPPIOT, TIEDON MENETYKSET, VIRUKSEN AIHEUTTAMAT TIEDON MENETYKSET, TULOJEN TAI VOITON MENETYKSET, OMAISUUDELLE AIHEUTUNEET VAHINGOT, KOLMANSIEN OSAPUOLTEN ESITTÄMÄT VAATIMUKSET TAI MUUT MISTÄ TAHANSA SYYSTÄ AIHEUTUNEET MENETYKSET, VAIKKA MEITÄ OLISI VAROITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN TAI TAPPIOIDEN MAHDOLLISUUDESTA, JOTKA JOHTUVAT TÄMÄN VERKKOSIVUSTON TAI VERKKOSIVUSTON, JOLLE SE ON LINKITETTY KÄYTÖSTÄ. TE OTATTE TÄYDEN VASTUUN LUODA TARPEELLISEKSI KATSOMANNE PROSESSIT AINEISTOJEN VARMISTAMISEKSI JA VIRUSTORJUNNASTA. TÄMÄ TARKOITTAA KOKONAISVALTAISTA VASTUUVELVOLLISUUDEN RAJOITTAMISTA, JOTA SOVELLETAAN MILLAISIIN TAHANSA MENETYKSIIN JA VAHINKOIHIN PERUSTUUPA VÄITETTY VASTUUVELVOLLISUUS SOPIMUKSEEN, HUOLIMATTOMUUTEEN, RIKKOMUKSEEN, TUOTTAMUKSESTA RIIPPUMATTOMAAN VASTUUSEEN TAI MIHIN MUIHIN PERUSTEISIIN TAHANSA. JOTKIN OIKEUSJÄRJESTYKSET EIVÄT SALLI EDELLÄ ESITETTYJÄ VASTUUVELVOLLISUUDEN RAJOITUKSIA, JOLLOIN NÄMÄ VASTUUVAPAUDEN RAJOITUKSET EIVÄT EHKÄ OLE SOVELLETTAVISSA TEIHIN. MIKÄLI JOKIN OSA TÄSTÄ VASTUUNRAJOITUKSESTA ON PÄTEMÄTÖN TAI TÄYTÄNTÖÖNPANOKELVOTON MISTÄ TAHANSA SYYSTÄ, DEWALTIN, SEN TYTÄRYHTIÖIDEN, PALVELUNTOIMITTAJIEN JA LISENSSINANTAJIEN VASTUU VAHINGOISTA, JOIDEN KORVAUSVELVOLLISUUDESTA NE MUUTOIN OLISIVAT VAPAUTUNEET, EI VOI YLITTÄÄ £ 100. EMME POISTA TAI RAJOITA VASTUUVELVOLLISUUTTA KUOLEMANTAPAUKSESTA TAI HENKILÖVAHINGOSTA, JOKA JOHTUU HUOLIMATTOMUUDESTA TAI PETOLLISESTA VIETTELYSTÄ TAI MITÄÄN MUUTA VASTUUVELVOLLISUUTTA, MITÄ EI VOIDA POISSULKEA TAI RAJOITTAA SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN.

11. HYVITYS JA VASTUUNVAPAUTUS

Suostutte korvaamaan vahingot ja pitämään meidät, toimihenkilömme, johtajamme, agenttimme, edustajamme ja työntekijämme vastuusta vapaina mistä tahansa vaatimuksista, vastuusta, tappioista, kuluista tai velkomuksista mukaan lukien oikeudenkäyntikulut, jotka liittyvät näiden Käyttöehtojen rikkomiseenne tai näille verkkosivuille pääsyynne tai mihin tahansa tietoon, aineistoon, tuotteisiin tai palveluihin, jotka ovat saatavilla näiltä verkkosivuilta.

12. LISENSSI JA PÄÄSY VERKKOSIVUSTOLLE

DEWALT myöntää sinulle rajoitetun lisenssin päästä ja käyttää tätä verkkosivustoa ilman oikeutta ladata sitä tai mitään sen osaa (muuten kuin sivun välimuistikäytön) tai muokata sitä tai mitään sen osaa, paitsi mikäli Dewalt on tähän nimenomaisesti kirjallisesti suostunut. Tämä lisenssi ei sisällä mitään oikeuksia jälleenmyyntiin tai tämän verkkosivuston tai sen sisällön kaupalliseen käyttöön, oikeutta luoda koosteita mistään tuotelistauksista, hintakuvauksia, mitään oikeuksia tämän verkkosivuston tai sen sisällön johdannaiskäyttöön, mitään oikeutta ladata tai kopioida selvitystietoja toisen elinkeinonharjoittajan hyödyksi, tai mitään oikeutta käyttää tiedonrikastusta, robotteja tai vastaavia tiedonkeruutapoja tai työkaluja. Tätä verkkosivustoa tai mitä tahansa tämän verkkosivuston osaa ei saa jäljentää, monistaa, kopioida, käyttää pohjana, jälleenmyydä, vierailla tai muuten käyttää kaupallisesti hyväksi ilman DEWALTin nimenomaista kirjallista suostumusta.

13. MUOKKAUS JA OSITETTAVUUS

DEWALT varaa oikeuden modifioida, editoida, poistaa, peruuttaa tai lopettaa väliaikaisesti tai pysyvästi tämän verkkosivuston (tai minkä tahansa osan siitä) ja/tai tämän verkkosivuston kautta saatavana olevan informaation, materiaalin, tuotteiden ja/tai palveluiden (tai minkä tahansa osan siitä) ilmoittamalla tai ilmoittamatta siitä. Näitä ehtoja päivitettiin viimeksi [14. maaliskuuta 2001]. Hyväksytte, että emme ole vastuussa teille tai millekään kolmannelle osapuolelle tämän verkkosivuston muokkaamisesta, editoinnista, poistamisesta, peruuttamisesta tai lopettamisesta. Jos joitakin näistä ehdoista pidetään pätemättöminä tai mistä tahansa syystä täytäntöönpanokelvottomina, ei tämä vaikuta minkään jäljelle jäävien ehtojen voimassaoloon tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. DEWALTin laiminlyönti käyttää oikeuksiaan minkä tahansa oikeuden tai säännöksen nojalla ei merkitse tällaisesta oikeudesta tai säännöksestä luopumista.

14. SOVELLETTAVA LAKI JA TUOMIOVALTA

Lukuun ottamatta Suomen lainsäädännön kuluttajien suojaa koskevia pakottavia säännöksiä, näiden ehtojen muodostamiseen, olemassaoloon, rakenteeseen, toimittamiseen, voimassaoloon tai mihin tahansa tämän verkkosivuston sisältämään materiaaliin sovelletaan Englannin lakia. Englannin tuomioistuimella on yksinomainen tuomiovalta käsitellä kaikki erimielisyydet, mitä perustuvat näihin Käyttöehtoihin tai tähän verkkosivustoon. Huolimatta edellisestä varaamme itsellemme oikeuden saattaa asia vireille missä tahansa lainkäyttöalueella, missä uskomme tätä sopimusta loukattavan tai josta oikeudenloukkaus johtuu. Näille verkkosivuille pääsy ja verkkosivujen sisältämän tiedon, materiaalin, tuotteiden ja/tai palveluiden käyttö, voi olla estetty tietyissä maissa tai lainkäyttöalueilla. Sitoudutte noudattamaan sen valtion lainsäädäntöä, josta käytätte näitä verkkosivuja. Emme takaa, että tässä esitetty informaatio on oikeaa tai saatavana Yhdysvaltojen tai Euroopan Unionin alueen ulkopuolella.

15. TÄYDELLINEN YHTEISYMMÄRRYS

Nämä Käyttöehdot sisältävät täydellisen yhteisymmärryksen teidän ja meidän välillämme mitä tulee tähän verkkosivustoon, eikä mitään suullista tai kirjallista esitystä tai lausuntoa, mikä ei ole sisältynyt tähän sido tämän sopimuksen osapuolia. Meidän laiminlyöntimme vedota mihinkään näiden Käyttöehtojen kohtiin ei voida pitää sellaisesta oikeudesta luopumisena. Jos toimivaltainen tuomioistuin toteaa jonkin näiden Käyttöehtojen ehdon lainvastaiseksi, muutetaan ehtoa siten, että se parhaiten toteuttaa alkuperäisen ehdon tavoitteet täyttäen lain vaatimukset ja näiden Käyttöehtojen loput ehdot pysyvät ennallaan ja voimassa.

16. OIKEUDESTA LUOPUMINEN

Mikäli DEWALT jättäisi vaatimatta jonkin näiden Käyttöehtojen mukaisen velvollisuuden noudattamista tai päättäisi olla käyttämättä jotain näiden Käyttöehtojen mukaista oikeuttaan, ei tätä voida pitää kyseisestä velvollisuudesta tai oikeudesta luopumisena. Kaikki oikeuksista luopumiset tulee tehdä kirjallisesti. Mikäli oikeudesta luopumisessa ei ole nimenomaisesti toisin todettu, DEWALTin näiden Käyttöehtojen mukaisesta oikeudesta luopuminen minkään näiden Käyttöehtojen määräyksen tai oikeuden osalta ei voida pitää kyseisestä oikeudesta luopumisena jatkossa tapahtuvien määräysten rikkomisten osalta tai mistään näiden Käyttöehtojen mukaisesta oikeudesta luopumisena.

17. YHTEYDENOTOT MEIHIN

Jos sinulla on kysymyksiä koskien näitä Käyttöehtoja tai muita asioita, voit ottaa yhteyttä meihin kirjoittamalla osoitteeseen: DEWALT Digital Marketing, European Group Headquarters, 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD, tai lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen reply@DEWALT.com