Vastuuvapauslauseke

Kaikki informaatio ja laskelmat on tarkoitettu suuntaa-antaviksi ja edellyttävät, että noudatetaan käyttöohjeita ja muita teknisiä ohjeita.

Työnantaja on vastuussa lain vaatimusten noudattamisesta työpaikan terveys- & turvallisuusasioissa ja todellisten tärinätasojen arvioinnista tekemällä asianmukaiset laskelmat kullekin sovellukselle ja työmaaolosuhteille. DEWALTia ei voi pitää tästä vastuussa.

Kansalliset säännökset voivat poiketa siitä, mitä näillä sivuilla on esitetty. DEWALT ei ota vastuuta tämän informaation mahdollisesta vaillinaisuudesta.

Kaikki tärinä-/ääniarvot ja laskelmat näillä kotisivuilla perustuvat mittauksiin, jotka on tehty DEWALTin työkaluilla ja tarvikkeilla (poranterät, taltat, sahanterät, laikat, naulat jne.). Mittaukset on tehty asianmukaisen standardin mukaan.

Tämän informaation sisältämät sähkötyökalujen tärinätasot on mitattu EN60745:n tai EN61029:n mukaisten standarditestien mukaan ja niitä voi käyttää työkalujen vertaamiseen keskenään.

Tärinätasot edustavat työkalun pääasiallista työtehtävää. Jos työkalua käytetään muihin sovelluksiin, eri tarvikkeiden kanssa tai se on huonosti ylläpidetty, voi tärinälukema poiketa. Tämä voi lisätä altistumistasoa huomattavasti yli kokonaiskäyttöajan.

Kannettavien sähkötyökalujen äänitaso ja äänen voimakkuus on määritelty standardin EN60745 ja kiinteiden sähkötyökalujen standardin EN61029 mukaan.

Noudata kansallisia vaatimuksia pölyn suhteen niiden materiaalien osalta, joita tahdot työstää.

Tärinä-, ääni- ja pölyarvoja tulee pitää ohjeellisina. Työnantaja on vastuullinen seuraamaan lainsäädäntöä terveyden ja turvallisuuden suhteen ja arvioimaan tärinä-, ääni ja pölytasot suorittamalla mittauksia työpaikalla.