Tärinämittaukset

Käsikäyttöisten sähkötyökalujen tärinä mitataan EN60745:n mukaan.

EN60745 mittaa tärinät kolmisuuntaisena (tunnetaan myös kolmiakseli- tai vektorisummamittauksina). Tämä korvaa vanhemmat versiot EN60745-standardista ja antaa valmistajille menettelytavarat tärinämittauksiin, mikä on linjassa HAV-direktiivin kanssa.

  m / s2=vX2+Y2+Z2

Valmistajan mittaukset

Todellisuudessa on aivan liian monta muuttujaa, jotka voivat vaikuttaa mittaustuloksiin. DEWALTin mielestä työmaamittaukset ovat aivan liian EPÄLUOTETTAVIA. DEWALT suosittelee, että valmistajien arvoja käytetään HAV-altistustasojen laskemiseen edellyttäen, että ne yksilöidään tai arvioidaan ’kolmisuuntaisina’ HSE-suositusten ja EN60745-1:2006 mukaan ja ne kuvastavat tärinäarvoja niin kutsutussa yläneljänneksessä.